Įmonių katalogas

Šviesa, Kauno mokykla-darželis

Įm. kodas: 191634816
PVM kodas:
Adresas: Rimvydo g. 20 Kaunas, Lietuva
Pašto kodas: LT-50241
Telefonas: 8 37 333146
Mob. Telefonas:
Faksas:
El. Paštas: katalikiska@sviesa.kaunas.lm.lt 
Interneto svetainė: www.sviesa.kaunas.lm.lt 

Šviesa, Kauno mokykla-darželis logotipas
Veikla ir teikiamos paslaugos:

 

KAUNO MOKYKLA- DARŽELIS “ŠVIESA” geriausia mokykla šeimoms auginančioms vaikus nuo 3 iki 11 metų.

Mes esame emocinio raštingumo, metodinių naujovių, inovatyvios gerosios patirties sklaidos ir idėjų centras.

Mes siekiame visų ugdytinių kokybinės pažangos, rengiame vaikus gyventi naujame technologijų pasaulyje, grįsdami ugdymo procesą efektyviais partnerystės ryšiais su visuomene, bendros veiklos su tėvais principu, ugdome kūrybišką, dorą ir sumanų žmogų.

MŪSŲ VIZIJA - Katalikiška mokykla-darželis – doros lyderystės mokykla, geriausiai atskleidžianti kiekvieno kūrybinius gebėjimus.

 

MŪSŲ MISIJA - Teikti kokybišką visavertį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą per prasmingas patirtis. Stiprinti bendruomenės narių pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines, dvasines, socialines vertybes, ugdyti aktyvius, atsakingus piliečius ir dorus lyderius.

 

MŪSŲ VERTYBĖS

Dora lyderystės – mokėjimas mokytis būti savimi, gerbiant save ir kitus;

Bendrystė – esame bendradarbiai, tobulėjame kartu;

Pagarba – priimame kiekvieną koks jis yra, kiekvienas esame bendruomenei dovana;

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

Atvirumas ir lankstumas – naujovių priėmimas, tobulėjimas išlaikant tradicijas;

Komandinė dvasia – kartu galime daugiau: „1+1= 3“

 

MŪSŲ FILOSOFIJA

Kurkime dalindamiesi ir augsime kartu prasmingos patirties veikloje, kaip dori ir sėkmingi žmonės, žinantys, kad kiekvienas sutiktas žmogus ateina būdamas geru - o išeina dar geresniu, nes vertybiškoje aplinkoje užauga vertybių puoselėtojas ir kūrėjas.

 

MŪSŲ PASLAUGOS

Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;

Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;

Individualios doros lyderystės pratybos „Šviesuolio akademijoje“

Skatinanti vaiko pastangų ir darbo vertinimo sistema

Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);

Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.

Sveikatą tausojantis maitinimas


Raktažodžiai: Mokykla-darželis, bendrojo lavinimo mokykla, Pradinis integruotas ugdymas, katalikiška mokykla, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal Gerąją pradžią ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą

Veiklos sritys: Gimnazijos, bendrojo ugdymo mokyklos Vaikų darželiai, ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Vieta žemėlapyje

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011