Įmonių katalogas

LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS, UAB

Įm. kodas: 135641038
PVM kodas: LT356410314
Adresas: R. Kalantos g. 85, Kaunas, Lietuva
Pašto kodas: LT-52310
Telefonas: 8 37 457772
Mob. Telefonas: 8 699 34911
Faksas: 8 37 452624
El. Paštas: lbc@lbc.lt 
Interneto svetainė: www.lbc.lt 

LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS, UAB logotipas
Veikla ir teikiamos paslaugos:

 

UAB Laboratorinių bandymų centras yra nepriklausoma, pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 akredituota laboratorija, atliekanti statybinių medžiagų – užpildų, cemento, granito, bitumo ir bituminių rišiklių, betono mišinių bei gaminių, asfaltbetonio mišinių, kelio pagrindų ir dangų kokybinius bandymus. 

Pagal užsakovų pageidavimus atliekami trijų rūšių statybinių medžiagų bei gaminių bandymai: tinkamumo, savikontrolės, kontroliniai. Atliekami sertifikaciniai bandymai pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą privalomųjų rodiklių sąrašą. Bendrovė yra Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“ atstovė Lietuvai, Latvijai ir Rusijai – atlieka šios firmos laboratorinės įrangos pardavimą, montavimą, paleidimą eksploatacijai ir remontą.

 

ASFALTBETONIO TYRIMŲ TARNYBA

Atlieka užpildų, bitumo, bituminių rišiklių, mineralinių miltelių, asfaltbetonio mišinių, dangų tinkamumo, savikontrolės ir kontrolinius bandymus. Projektuoja naujus asfaltbetonio mišinių sąstatus. Daugiausia atliekama asfaltbetonio mišinių kokybinių bandymų – pastovumo ir plastiškumo pagal Maršalą, tuštymėtumo, rišiklio kiekio, pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų granuliometrinės sudėties, laidumo vandeniui, stipruminių savybių, įrengtų pagrindų sutankinimo koeficiento pagal Proktorą nustatymo.

 

KELIO PAGRINDŲ TYRIMŲ TARNYBA

 Mobilus specialistų kolektyvas atlieka kelio sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus dinamine ir statine plokštėmis, nustato sutankinimo koeficientą bei grunto tankį. Vykdo bandinių atranką objektuose, atlieka pagrindų, asfaltbetonio dangų nelygumų matavimus.

 

BETONO MIŠINIŲ IR CEMENTO TYRIMŲ TARNYBA

 Atlieka betono mišinių, betono gaminių (aplinkos tvarkymo elementų, plokščių, bordiūrų, grindinio trinkelių ir kt.), gamtinio akmens, statybinių skiedinių bandymus. Taip pat atliekami betono bandymai neardomaisiais metodais. Kvalifikuoti specialistai atlieka mechaninius ir cheminius cemento bandymus: stipris gniuždant, rišimosi trukmė, plėtra, normaliosios tešlos konsistencijos nustatymas, šarmų, netirpmenų, kaitmenų, sulfatų, vandenyje tirpaus šešiavalenčio chromo kiekis ir kt.

 

KELIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Bendrovės techninės priežiūros tarnybą sudaro aukštos kvalifikacijos, turintys ilgametį patyrimą  specialistai, kurie gali vykdyti techninę priežiūrą: ypatingų statinių, specialiųjų statybos darbų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; inžinerinių tinklų: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statinių; kitų inžinerinių statinių.

Specialistai taip pat vykdo specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą projektų dalyse-elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), įtampos pagrindinių elektros įrenginių relinės apsaugos, automatikos, iki 400kV įtampos pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos objektuose.

 

BANDYMŲ ĮRANGOS PARDAVIMŲ IR SERVISO TARNYBA

UAB Laboratorinių bandimų centras yra Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“ atstovė Lietuvai, Latvijai  ir Rusijai – parduoda šios firmos laboratorinę įrangą, atlieka visą aptarnavimo servisą. Užsakovų pageidavimu apmoko dirbti su įrenginiais. Visą informaciją apie Vokietijos firmos „Fröwag Fröhlich+Wagner GmbH“ gaminamą laboratorinę įrangą galite peržiūrėti internetiniame portale www.froewag.de 


Raktažodžiai: Užpildų asfaltbetoniui, betonui ir kelių pagrindams, kelio sankasos ir pagrindų, bitumo, asfaltbetonio mišinių ir dangų, statybinių skiedinių, betono mišinių, betono gaminių, automobilių kelių betono mišinių ir dangų, silikatinių plytų bei cemento bandymai

Veiklos sritys: Ekspertizė, sertifikavimas, laboratorijos Kelių, tiltų, inžinerinių tinklų įrengimas Betono, gelžbetonio gaminiai

Nuotraukos:

Vieta žemėlapyje

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011