Įmonių katalogas

smm_nuotr.jpg

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, pirmadienį dalyvavusi Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) seminare, pažymėjo sėkmingo dialogo su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis rezultatus: parengtą projektą dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties, pedagoginių darbuotojų algų didinimo programą. Dar vienas, pasak ministrės, svarbus žingsnis – nuo šio rugsėjo panaikinami minimalūs pedagogų atlyginimų koeficientai, visus pakeliant bent iki vidurkio.

 

 

„Šį pavasarį po beveik metus trukusių intensyvių derybų su pedagogų profesinėmis sąjungomis buvo susitarta dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto. 

Tai pirmoji tokio tipo sutartis Lietuvos istorijoje, kuri aiškiai apibrėžia profesinių sąjungų, Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimą. Susitarėme dėl visų svarbiausių klausimų: koeficientų „žirklių“ panaikinimo, ilgalaikės algų kėlimo perspektyvos, etatinio darbo apmokėjimo“, - seminaro metu kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

 

Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų algoms didinti nuo rugsėjo 1 d. papildomai skyrė 8 mln. eurų. Iki šiol visų pedagogų atlyginimai buvo skaičiuojami pagal tris skirtingus koeficientus: minimalų, vidutinį ir maksimalų. „Dabar žemiausios koeficientų ribos nebelieka, visi pakeliami bent iki vidurkio. Pokytį pajus tie pedagogai, kurių algos iki šiol buvo skaičiuojamos pagal mažesnį nei vidutinį koeficientą“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė.

 

Ministrė A. Pitrėnienė pabrėžė, kad Vyriausybei yra pateikta pedagoginių darbuotojų algų didinimo programa, kurioje numatyta darbo užmokestį reguliariai didinti 5 metus. „Vyriausybei pritarus, ši programa tampa Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės šakos sutarties dalimi, tai reiškia – nacionaliniu susitarimu, kuris privalo būti vykdomas, nepaisant, kokia bus Vyriausybė, kokios iškils kliūtys“, - akcentavo ministrė.

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2016 metų rekomendacijose užsiminta, kad Lietuvoje mokytojų algos yra nedidelės. Kartu pabrėžiama, kad būtina tęsti mokyklų tinklo pertvarką, didinant dėmesį švietimo kokybei. Todėl, pasak ministrės A. Pitrėnienės, atsižvelgiant į rekomendacijas valdyti mokytojų pasiūlą ir vykdant Lietuvos švietimo kolektyvinės šakos susitarimą,

mokytojų skaičiui optimizuoti nuo 2015 metų yra sukurtas specialus pensinio amžiaus sulaukusių pedagogų išeitinių išmokų fondas.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.2016-09-07 13:44
Panašūs straipsniai:
Skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės
Atrask savo supergalią - Aukštųjų mokyklų mugėje 2019
Sausio 11 d. - Studijų regata 2019
Per pirmą žiemos priėmimo savaitę į profesinio mokymo įstaigas registravosi per 400 stojančiųjų
Prasideda žiemos priėmimas Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011