Įmonių katalogas

13571_58d77c72b71f81cad0bec19de6a99def.jpg

Penktadienį pasirašytas penktasis iš dešimties susitarimų dėl dalyvavimo kuriant ir koordinuojant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrus. Jį parašais Klaipėdos universitete (KU) patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir Klaipėdos universiteto rektorius Eimutis Juzeliūnas. Klaipėdos apskrities STEAM centras bus KU struktūrinis padalinys.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva STEAM centrai bus įkurti kiekvienoje šalies apskrityje. Kiekviename centre veiks keturios laboratorijos: viena – biologijos ir chemijos, antra  ̶  fizikos ir inžinerijos, trečia  ̶  robotikos ir informacinių technologijų, o ketvirta – specializuota, atitinkanti konkrečios teritorijos specifiką. Klaipėdos STEAM centre tai bus jūros mokslų ir technologijų laboratorija.

 

„Specializuotos laboratorijos supažindina regiono visuomenę su jų gyvenamosios vietos išskirtinumu  ̶  verslo, mokslo, technologijų vystymosi tendencijomis. Klaipėda išsiskiria jūros mokslais ir technologijomis. Dirbdami šioje specializuotoje laboratorijoje mokiniai išsamiau susipažins su savo krašto mokslo ir verslo galimybėmis“,  ̶  sako švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

 

Tikimasi, kad Klaipėdos apskrities STEAM centre mokiniai, atlikę įdomius tyrimus, pavyzdžiui, tyrinėję vandens užterštumą ar pabandę projektuoti laivus, susidomės jūros mokslais ir galbūt ateityje rinksis su tuo susijusias studijų programas  ̶  jūrų inžinerijos, hidrologijos, jūrų transporto ir kt.

 

Klaipėdos apskrities STEAM centras, bendradarbiaudamas su partneriais  ̶  Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto savivaldybėmis, Klaipėdos pramonininkų asociacija  ̶  planuoja mokinius supažindinti su jūriniu sektoriumi, įtraukiant ne tik uosto, bet ir žuvininkystės, delfinariumo ir kitas veiklos sritis.

 

„STEAM centrai sudaro galimybę jaunimui nuo mažens susidomėti „kietaisiais“ mokslais, gerinti savo žinias ir gebėjimus, o  vėliau  ̶  rinktis su šiais mokslais susijusias studijas ir karjerą. Taip, suteikiant visas sąlygas kurti naujas idėjas, eksperimentuoti, atlikti tyrimus, šalyje bus formuojama inovacijų kultūra, auginami būsimi tyrėjai“,  ̶  pažymi ministrė.

 

STEAM centruose veiks techninės kūrybos, konstravimo, modeliavimo, tyrinėjimo, programavimo ir kitos gamtos, technologinių ir tiksliųjų mokslų neformaliojo švietimo veiklos. Taip pat juose bus organizuojami profesinio orientavimo renginiai, susitikimai su mokslo, pramonės ir paslaugų sektorių atstovais, pažintiniai mokinių vizitai į mokslo institucijas, pramonės, paslaugų verslo įmones.

 

STEAM mokslo centrų kūrimą numatoma finansuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, Švietimo ir mokslo ministerija tam planuoja skirti 5,8 mln. eurų.

 

Lietuvoje siekiama sukurti mokslo populiarinimo tinklą. Šalia 10 regioninių STEAM centrų moksleiviams Švietimo ir mokslo ministerija taip pat iniciavo modernaus Mokslo ir technologijų populiarinimo centro steigimą – jis bus įkurtas Kaune. Be to, pradinės mokyklos ir progimnazijos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų ugdymui reikalingomis priemonėmis.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija2016-10-11 18:33
Panašūs straipsniai:
Laimingas vaikas
Prasidėjo pirmą kartą rengiamas ankstyvasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas
Tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda Studijos 2020
Tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda Studijos 2020
Karjeros mugė - Studijų regata 2020

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011