Įmonių katalogas

13981_054180299653fc53351d904872027ce4.jpg

Suaugusiesiems, neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, bus sudarytos sąlygos jį įgyti. Suaugusieji kartu su viduriniu išsilavinimu galės įgyti ir profesinę kvalifikaciją. Suaugusiųjų mokymui iki 2020 m. numatyta skirti 2,1 mln. eurų ES investicijų.

 

Lapkričio 20 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas suaugusiųjų mokymams pagal bendrojo ugdymo programas arba bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Paraiškas iki 2018 m. sausio 22 d. gali teikti profesinio mokymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centrai, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir atstovaujantys darbdavius.

 

Finansuotini projektai bus atrenkami konkurso būdu. Prioritetas bus teikiamas projektams, kuriuose bus sudaroma galimybė didesniam suaugusių skaičiui baigti bendrojo ugdymo programą kartu su profesine kvalifikacija. Vertinant taip pat bus skiriama daugiau balų projektams, kurie įsipareigos mokyti pagal formaliojo švietimo programas didesnį suaugusių skaičių ar planuos mokyti žemesnį išsilavinimą turinčius suaugusiuosius.

 

Pagal Eurostato duomenis, 2016 m. Lietuvoje žemesnį nei vidurinis išsilavinimas turėjo 5,4 proc. suaugusiųjų (25-64 m.).

 

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia. 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.2017-11-21 17:17
Panašūs straipsniai:
Baigtos svarstyti Bendrųjų programų atnaujinimo gairės, pagal jas bus rengiamos naujos mokymo programos
Kviečiame dalyvauti papildomame priėmime į likusias laisvas vietas profesinio mokymo įstaigose
Naujus mokslo metus pradės daugiau profesinio mokymo įstaigų mokinių nei pernai
Skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės
Atrask savo supergalią - Aukštųjų mokyklų mugėje 2019

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011